top of page

Om meg - billedentusiasten

I 1996 startet jeg Galleri NK på Lillehammer. I den forbindelse ble jeg betegnet som "Billedentusiast". Jeg synes det var treffende så det har jeg tatt med meg videre.

Jeg er født i 1951 i Vardø. Utdannelsen innen EDB førte meg sørover. Etter en del år innen dette yrket startet jeg med kunst og kunstformidling i 1996. Først som arrangør ev utstillingen "Nordisk kunstnerisk fotografi" på Lillehammer sommeren 1996. Under åpningen tenkte jeg at nu er jeg kommet hjem, og dette skal jeg gjøre resten av mitt liv. Det har jeg forsøkt å være tro mot.

I desember 1996 åpnet jeg Galleri NK på Lillehammer. Galleriet hadde som regel parallelle utstillinger med fotografi og andre uttrykk. Galleriet var i drift i 5 år.  I ett år hadde jeg også drift av et galleri i Oslo. Det ble noen utstillinger og kunstnere. Mange av Norges mest kjente. Debut utstillingen til en av Norges mest kjente musikere var en av dem. Denne internettsiden har fokus på meg og mine bilder. Derfor lite Galleri NK stoff.

Etter dette ble det 2 år på Mølla kunstskole. 
I 2005 flytte jeg hjem til Vardø. Her har jeg fortsatt med å være tro mot mitt løfte til meg selv og har jobbet med kunst og kultur. Jeg har arrangert utstillinger i Vardø, og samarbeidet med kunstmiljøet i Russland. Først og fremst Arkhangelsk, men også Murmansk. Jeg har fortsatt med å skape egne bilder. Teknikken har vært fotografi. Samarbeidet med Russland har ført til at jeg har 19 linjer med separatutstillinger  i Russland.

I Vardø har jeg bl.a. mottatt Vardø kommune sin kulturpris for 2017.

I de senere år har jeg også begynt å ta i bruk maling for å lage bilder.

 

About me - the Picture enthusiast

In 1996 I started Galleri NK in Lillehammer. In that connection, I was called a "Picture Enthusiast". I think it was apt so I have taken that with me further.

I was born in 1951 in Vardø. The education within EDB took me south. After a number of years in this profession, In 1996 I started organizing art exhibitions and established a gallery. The first exhibition I organized was "Nordic artistic photography" in Lillehammer in the summer of 1996. During the opening I thought that now I have come home, and this is what I will do for the rest of my life life. I have tried to be true to that.

In December 1996 I opened Galleri NK in Lillehammer. The gallery usually had parallel exhibitions with photography and other expressions. The gallery was in operation for 5 years. For one year I also ran a gallery in Oslo. There were many exhibitions and artists. Many of Norway's most famous artists have exhibited in my gallery. The debut exhibition of one of Norway's most famous musicians was one of them. This website focuses on me and my own art. Therefore, little Galleri NK material.

After this there were 2 years at Mølla art school.

In 2005 I moved home to Vardø. Here I have continued to be true to my promise to myself and have worked with art and culture. I have organized exhibitions in Vardø, and collaborated with the art community in Russia. Primarily Arkhangelsk, but also Murmansk. I have continued to create my own images. The technique has been photography. The collaboration with Russia has meant that I have had 19 solo exhibitions there.

In Vardø, I have, among other things, received Vardø municipality's cultural award for 2017.

In recent years I have also started to use paint to create pictures.

Telefon

+4793027054

Email 

Følg

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page